CNC

Computer Numeric Control je číslicové řízení počítačem nejčastěji používané u obráběcích strojů. Číslicové řízení (numeric control) slouží k automatickému řízení obráběcích strojů, které nejsou na rozdíl od klasických strojů ovládaných ručně, ale jsou obsluhovány servopohony dle rpogramovaných příkazů nahranými na paměťovém médiu.