vakuum

Vakuum znamená prázdný prostor. Prostor kde je tlak plynu výrazně nižší než při normálním atmosférickém tlaku. Různé stupně vakua mají velmi rozmanitá technická využití ve vakuové technice.